ThaiEnglish

หน้าแรก ข่าวสารพิพิธภัณฑ์เรือไทย
" ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ " " ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "
" โครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "  ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔   ในส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์  ขาวมาลา   อายุ  ๗๔ ปี  ผู้สืบสานเรือไทยโบราณ      ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ...

Page :
|1|
Web builder by ninewebsite.com