ThaiEnglish

หน้าแรกความรู้เรื่องเรือไทย ประเภทของเรือ

เรือขุด
เรือมาด
เรือมาด
เป็นเรือขุดท้องกลมขุดจากไม้ตะเคียน เรือมาดขนาดใหญ่ใช้แจวหลายแจว ขนาดกลางใช้ 2 แจว ขนาดเล็กใช้พาย นับเป็นเรือเก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีประโยชน ...
เรือหมู
เรือหมู
เป็นเรือที่มีความสวยงามอ่อนช้อย เป็นเรือขุดท้องกลมขนาดกลางหัวท้ายเรืองอนเล็กน้อยพองาม มีการเสริมกราบเรือทั้งสองข้าง กลางลำเรือเป็นแคร่โปร่งลูกระนาด พื้นหัวและท้ายเรือ ยังมีแคร่เปิดปิดได้ ...
เรือต่อ
เรือสำปั้นพายขายก๋วยเตี๋ยว
เรือสำปั้นพายขายก๋วยเตี๋ยว
บางครั้งเรียกว่าเรือซำปังหรือเรือสามปั้น เป็นเรือจีนขนาดเล็ก ติดอยู่กับเรือสำเภาจีนสำหรับช่วยชีวิตยามฉุกเฉินหรือพายจากเรือสำเภาเข้ามาติดต่อกับชายฝั่ง ต่อด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น คือ ท้องเรือ 1 แผ่นและข้าง ...
เรือผีหลอก
เรือผีหลอก
เป็นเรือหาปลาของชาวบ้าน มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อด้วยไม้สามแผ่น ลักษณะเพรียว หัวเรือและท้ายเรือมีแคร่ กลางลำโล่ง ต่อกราบซ้ายขึ้นไปเป็นเสาสูงประมาณ 1 เมตร จากห้องกลางลำเรือขึงด้วยตาข่ายตาโตเพื่อกั ...

Web builder by ninewebsite.com