ThaiEnglish

Home >> ข่าวสารพิพิธภัณฑ์เรือไทย >> " ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "


" ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "

 

" โครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "  ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔   ในส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายไพฑูรย์  ขาวมาลา   อายุ  ๗๔ ปี  ผู้สืบสานเรือไทยโบราณ

     ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการต่อเรือ และได้ศึกษาค้นคว้าประวัติของเรือไทยโบราณแบบต่างๆอย่างละเอียดมานานกว่า ๓๖ ปี มีผลงานการวิจัยและตำราเรื่องเรือไทย ๓ เล่ม คือ ชุดเรือพระราชพิธี , ชุดเรื่อประมงชายฝั่งทะเล , และชุดเรือพื้นบ้าน - เรือจำลอง เป็นผู้ออกแบบและสร้างเรือโบราณแบบไทยประเพณี เรือพระราชพิธี เรือแข่ง เรือปฎิบัติการทางทหาร และเรือจำลองเพื่อใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มากมาย ทั้งยังสร้างเรืออนันตนาคราช ความยาว ๑.๗๕ เมตร น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักสิริยาลัย พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทย ที่บ้านพักทรงไทยโดยใช้งเนส่วนตัวซื้อเรือเก่าและสร้างเรือจำลองกว่า ๓๐๐ ลำ ทั้งยังได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท โนมูระ จำกัด ให้สร้างเรือสำเภาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแสดงไว้ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

 Post : 08 September 2011
Web builder by ninewebsite.com