ThaiEnglish

หน้าแรกความรู้เรื่องเรือไทย ประเภทของเรือ >> เรือขุด
found 2 item(s)
เรือมาด
เป็นเรือขุดท้องกลมขุดจากไม้ตะเคียน เรือมาดขนาดใหญ่ใช้แจวหลายแจว ขนาดกลางใช้ 2 แจว ขนาดเล็กใช้พาย นับเป็นเรือเก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีประโยชน ...
เรือหมู
เป็นเรือที่มีความสวยงามอ่อนช้อย เป็นเรือขุดท้องกลมขนาดกลางหัวท้ายเรืองอนเล็กน้อยพองาม มีการเสริมกราบเรือทั้งสองข้าง กลางลำเรือเป็นแคร่โปร่งลูกระนาด พื้นหัวและท้ายเรือ ยังมีแคร่เปิดปิดได้ ...

Page :  |1|
Web builder by ninewebsite.com